237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Bo co qu?n tr?
  Cng b? thng tin
  Thng tin ??i h?i c? ?ng
  Bo co ti chnh
  Bo co th??ng nin
  Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng
  ?iu l? & Quy ch?
  B?n co b?ch
  Tr? gip c? ?ng
 
Trang chủ >Tin tức
 
Bo co c?a BKS_2017
Tải file: "Báo cáo của BKS_2017"
 
Bo co c?a H?QT_2017
Tải file: "Báo cáo của HĐQT_2017"
 
Bin b?n v Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng_2017
tải file: "Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông_2017"
 
Bo co c?a Ban ki?m sot n?m 2016
Tải file: "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016"
 
Bo co c?a H?i ??ng qu?n tr? n?m 2016
Tải file: "Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016"
 
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2016
Bin b?n ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2016
Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2015
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution