237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Bo co qu?n tr?
  Cng b? thng tin
  Thng tin ??i h?i c? ?ng
  Bo co ti chnh
  Bo co th??ng nin
  Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng
  ?iu l? & Quy ch?
  B?n co b?ch
  Tr? gip c? ?ng
 
Trang chủ >Tin tức
 
Thông báo thay đổi nhân sự _11_06_2019
Tải fine Thông báo thay đổi nhân sự _11_06_2019 :
 
Thông báo thay đổi nhân sự_30_11_2018
Tải file: "Thông báo thay đổi nhân sự_30_11_2018"
 
Bo co danh sch c? ?ng l?n
Tải file:  "Báo cáo danh sách cổ đông lớn"
 
Thng bo thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD l?n 15
Tải file: "Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần 15 
 
Cad_thong bo thay ??i nhn s?
Tải file: "Cad_thong báo thay đổi nhân sự"
 
Thng bo thay ??i nhn s?_08_08_2017
Thng bo thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD
Cad_Ng V?n Ph?ng ??ng k mua 400.000 cp
Cad_Ng V?n Ph?ng ??ng k bn 650.000 cp
Cad_Hu?nh Ph?ng Ki?u ??ng k bn 10.000.000 cp
CAD-Thng bo thay ??i nhn s?_10_05_2017
Danh sch c? ?ng Nh n??c c? ?ng l?n n?m 2016
Bai nhiem chuc danh Pho tong giam doc 01_08_2016
Bai nhiem chuc danh Pho tong giam doc 22_01_2016
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution