237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Bo co qu?n tr?
  Cng b? thng tin
  Thng tin ??i h?i c? ?ng
  Bo co ti chnh
  Bo co th??ng nin
  Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng
  ?iu l? & Quy ch?
  B?n co b?ch
  Tr? gip c? ?ng
 
Trang chủ >Tin tức
 
?i?u l? s?a ??i ngy 24_06_2016
Tải file: "Điều lệ sửa đổi ngày 24_06_2016"
 
Quy ch? ho?t ??ng cadovimex
Tải file "Quy chế hoạt động cadovimex"
 
?i?u l? ho?t ??ng Cadovimex
Tải File: "Điều lệ hoạt động Cadovimex"
 
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution