237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
 
  Bo co qu?n tr?
  Cng b? thng tin
  Thng tin ??i h?i c? ?ng
  Bo co ti chnh
  Bo co th??ng nin
  Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ng
  ?iu l? & Quy ch?
  B?n co b?ch
  Tr? gip c? ?ng
 
Trang chủ >Tin tức
 
Ti li?u ??i h?i ??ng c? ?ng n?m 2017
Tải file: "Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017"
 
D? th?o Bin b?n ?H?C?_2017
Tải file: "Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ_2017"
 
D? th?o Ngh? Quy?t ?H?C?_2017
Tải file: "Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ_2017"
 
Cng b? thng tin ?H?C? th??ng nin 2017
Tải file: "Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2017"
 
Ti li?u ??i h?i ??ng c? ?ng n?m 2016
Tải file: "Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016"
 
Thng bo ngy ??ng k cu?i cng (N?m 2016)
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution