237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
giới thiệu  
 
  Gi?i thi?u Cng ty
  Qu trnh hnh thnh v p.tri?n
  Nh?ng thnh t?u ? ??t ???c
  Qu trnh t?ng v?n
  Cc ??n v? tr?c thu?c
  C? c?u b? my q.l c?a Cty
  Danh sch cn b? qu?n l
  Các chứng chỉ
 
Trang chủ > Giới thiệu
 
Qu trnh t?ng v?n

Lần 1: (Năm 2006) Tăng vốn Điều lệ từ 25.000.000.000 đồng lên 37.500.000.000 đồng
Lần 2: (Năm 2007) Tăng vốn Điều lệ từ 37.500.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng
Lần 3: (Năm 2007) Tăng vốn Điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 62.922.000.000 đồng.
Lần 4: (Năm 2008) Tăng vốn Điều lệ từ 62.922.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.
Lần 5: (Năm 2011) Tăng vốn Điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.270.000 đồng.
Cơ sở pháp lý của các lần tăng vốn trên được UBCKNN, Sở GDCK Thành phố HCM xem xét khi Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết và trong quá trình cổ phiếu CAD niêm yết trên HSX.
Lần 6: (Tháng 7/2012) Tăng vốn điều lệ từ 87.999.270.000 đồng lên 207.999.270.000 đồng

 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution