237 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel: (84.8) 8629686 Fax: (84.8) 9629371
Email: info@cadovimex.com.vn
Website: www.cadovimex.com.vn
English
 
 
Trang chủ Tin tức Ðặt hàng Quan hệ cổ đông Liên hệ
 
 
 
 
tin tức  
 
  Công Bố Thông Tin
  Thông Tin Đại Hội Cổ Đông
  Báo Cáo Tài Chính
  Báo Cáo Thường Niên
  Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông
  Điều Lệ và Quy Chế
  Bản Cáo Bạch
  Trợ Giúp Cổ Đông
 
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cadovimex/domains/cadovimex.com.vn/public_html/functions/fnc_qhcd_details.php on line 5
Trang chủ >Tin tức
 
Thông Báo Thay Đổi giấy chứng nhận ĐK DN lần thứ 16
Tải fine :"Thong_Bao_Thay_đoi_giay_Chưng_Nhan_DKDN_lan16"

       

Thông báo thay đổi nhân sự _11_06_2019
Thông báo thay đổi nhân sự_30_11_2018
Bo co danh sch c? ?ng l?n
Thng bo thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD l?n 15
Cad_thong bo thay ??i nhn s?
Thng bo thay ??i nhn s?_08_08_2017
Thng bo thay ??i gi?y ch?ng nh?n ?KKD
Cad_Ng V?n Ph?ng ??ng k mua 400.000 cp
Cad_Ng V?n Ph?ng ??ng k bn 650.000 cp
Cad_Hu?nh Ph?ng Ki?u ??ng k bn 10.000.000 cp
 

 
 
   Copyright © 2010 by Cadovimex. Developed by Logic Solution